Welkom op de website van Glastuinbouw Zuidplaspolder

Glastuinbouw Zuidplaspolder biedt ruimte voor uitbreiding van het glastuinbouwcluster Greenport Zuid-Holland, waardoor deze wereldspeler zich op economisch én sociaal maatschappelijk vlak, duurzaam kan blijven ontwikkelen.

De glastuinbouwcluster heeft zich ontwikkeld tot de derde pijler van de Nederlandse economie.
Het grootste en sterkste centrum van het nationale glastuinbouwcluster is gelegen in het zuidelijk deel van de Randstad, nabij de logistieke centra, veilingen en afzetmarkten via Schiphol en Rotterdam. Om dit sterkste centrum sterk te houden, is groei nodig. Om die reden wordt in de Zuidplaspolder het bestaande areaal glastuinbouw versterkt met 280 hectare, waarvan 200 hectare uitbreiding en 80 hectare verplaatsing elders uit de Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder ligt binnen de stedendriehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda.

Immers, glastuinbouw hoort bij de stad. De organisatie van het project Glastuinbouw Zuidplaspolder bestaat uit een Stuurgroep en een Stichting. Verder is er een secretariaat van de Stuurgroep waar alle werkzaamheden van de Stuurgroep worden uitgevoerd en gecoördineerd.